De Praktijk voor Mondhygiëne

Mondhygiënist Tarieven Overvecht

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt ieder jaar de tarieven voor de diensten in de zorgsector vast. Hieronder vallen de behandeltarieven van de mondzorgsector zoals de mondhygiënist en tandarts. De Praktijk voor Mondhygiëne – gevestigd in Utrecht-Oost aan de Parkstraat 38 – heeft de NZa tarieven op de website vermeld. Bij de eerste behandeling wordt er een mondonderzoek gedaan en de DPSI code (Dutch Periodontal Screening Index) wordt vastgesteld. Op basis van de DPSI code wordt er in overleg met u een behandelplan gemaakt.

 

De Praktijk voor Mondhygiëne

  • Professioneel, klantvriendelijk en efficiënt;
  • Geregistreerd in het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten in provincie Utrecht en Overvecht;
  • Tarieven online raadplegen;
  • Lid van de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten, Quality Practice Mondhygiëne en NTvT; 
  • Online agenda beschikbaar;
  • Goede mondzorg.

 

Welke tarief codes brengt de Mondhygiënist in rekening?

De behandelingen van de mondhygiënist worden (bij volwassenen) in rekening gebracht met M-codes als u een mondhygiëne behandeling nodig heeft en met T-codes als u een parodontale behandeling nodig heeft. De Praktijk voor Mondhygiëne verteld u na het eerste mondonderzoek welke behandeling en tariefcodes bij u nodig zijn. 

Welke mondhygiëniste behandeling krijg ik vergoed?

De kosten van de mondhygiëniste en tandarts behandelingen worden (voor volwassenen) vergoed vanuit de tandartsverzekering. Hierbij wordt geen beroep gedaan op het eigen risico. Houd er rekening mee dat de tandartsverzekering een maximale vergoeding per jaar heeft vastgesteld. In uw polisvoorwaarden kunt u nalezen wat uw te besteden budget is voor de mondhygiëniste en tandarts behandelingen per jaar. De behandelingen voor kinderen en jongeren tot achttien jaar worden voor 100% vergoed vanuit de basisverzekering.


Mondhygienist Overvecht, Mondhygieniste Overvecht, Mondhygieniste tarieven Overvecht, Mondzorg Overvecht

Geef uw mening op ZorgkaartNederland